Защита данных

E-poe passiongames.eu isikuandmete vastutav töötleja on Merekaru MTÜ (80417599), asukohaga Merekaru, Haldi küla, Hiiumaa vald, Hiiumaa 92042, telefon +372 53330335  ja e-post  (далее “продавец”). 

Мы обрабатываем следующие персональные данные:

 • имя;
 • контактная информация, как номер телефона адрес электронной почты;
 • адрес и место доставки плательщика;
 • стоимость товаров и услуг и данные, связанные с платежами (история покупок);
 • данные клиентской поддержки;
 • иная информация, связанная с изучением клиентуры и/или с предложениями.

С какой целью обрабатываются персональные данные?

Персональные данные обрабатываются с целью выполнения договора, заключенного с клиентом. Обработка персональных данных осуществляется для выполнения юридических обязательств (например, учет и урегулирование потребительских споров).
Персональные данные используются для управления заказами клиентов и доставки товаров.
Данные истории покупок (дата покупки, товары, количество, данные клиента) используются для составления обзора приобретенных товаров и услуг и анализа предпочтений клиентов.
Персональные данные, такие как адрес электронной почты, номер телефона, имя клиента, обрабатываются для решения вопросов, связанных с предоставлением товаров и услуг (поддержка клиентов).
IP-адрес пользователя интернет-магазина или другие сетевые идентификаторы обрабатываются для предоставления интернет-магазина в качестве услуги информационного общества и для сбора статистики использования сети.

Передача персональных данных уполномоченным обработчикам

Kaupmees hoiab kliendi isikuandmeid saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et kaupmehel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega.

Посредники при оплате заказа:

 • Swedbank
 • SEB
 • Danske
 • Luminor
 • LHV
 • Coop
 • PayPal
 • Maksekeskus

Сбор статистических данных – сбор информации для улучшения пользовательской среды интернет-магазина:

 • Google Analytics
 • Facebook

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. 

E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine e-poe volitatud töötlejatele – isikuandmete töötlemine toimub e-poe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

E-poes salvestatud isikuandmete kohta päringu esitada e-posti teel.

Säilitamine

E-poe ostuajalugu säilitatakse kolm aastat. 

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat). 

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat. 

Kustutamine

E-poodi salvestatud isikuandmed saab kustutada kirjutades e-postile

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (). 

Владелец интернет-магазина является ответственным за обработку личных данных и предоставляет уполномоченному обработчику, т.е. Maksekeskus AS, личные данные для проведения платежа.

Shopping Cart
Scroll to Top